TRANG MỤC

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

GHIỀN

Nhái thơ Chiêu Lì

GHIÊN


                   Sáng xỉn, chiều say, tối bét nhè
                   Nửa đêm tỉnh dậy bước te te
                   Vợ trừng mắt hét: đi đâu thế ?
                   Be!