TRANG MỤC

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

XUÂN VUI BẠN HỮU

XUÂN VUI BẠN HỮU


                 Xuân sang trời đất rực tơ vàng
                 Thắm lá tươi hoa sắc ngập tràn

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

THẰNG NGỐC

             

THẰNG NGỐC
Tui chỉ là tên khờ ngốc nghếch
Suốt ngày toét miệng cười hềnh hệch
Việc mình mụ mẩm rối bòng bong
Chuyện họ  mù mờ trơ mắt ếch
Thằng mắng: đồ đần, đồ dở hơi
Đứa chê: thứ dại, thứ ngờ nghệch
Chẳng sao, cứ chửi khỏe thêm vào
Vốn dĩ đầu tui luôn rỗng tuếch


HOA GIÁP

Người ta lên lão, lên ông
Ngốc tui đầu trọc răng long vẫn thằng