TRANG MỤC

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

HỌA THƠ TÚ XƯƠNG


HỌA THƠ TÚ XƯƠNG
Đây là những bài thơ Đường luật của các bạn họa bài “Tết đến” 
của cụ Tú Xương đăng trên blog của Quang Nam hồi còn ở Yahoo Blog.
Nay xin đăng lại ở đây.

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

CHÓ CON


CHÓ CON
Nực cười chú chó cỏn còn con
Lại cứ tưởng mình quá xá ngon
Ngoác mõm táp mông thằng khố rách
Mọp đầu liếm gót gã chân son
Khúc xương rơi phịch lăm le giựt
Tiếng pháo nổ đom lấm lét lòn
Tam đại nhà mày cùng số cả
Chạy đâu cho khỏi quán Cây còn
QN
***
CHÓ Ỷ GẦN NHÀ
Đáng ghét vô cùng lũ chó con
Dựa hơi núp bóng tưởng rằng ngon
Ngu văn dốt võ mà ra bộ
Dữ mặt hung mày lại trét son
Gặp kẻ cô thân tài bắt nạt
Đụng người quyền thế giỏi chui lòn
Nhân nào quả nấy liệu hồn đấy
Cắn bậy có ngày răng chẳng còn
CAO QUÝ DUYÊN

Giành giật nhau ăn chẳng miếng còn
Khôn lanh chân lách lại trôn lòn
Che gian mặt mũi bôi dày phấn
Giấu ác môi mồm trát bự son
Ỷ thế huênh hoang khoe tiếng tốt
Cậy quyền tự đắc được danh ngon
Bao che dung dưỡng loài cường đạo
Ông chủ hơn gì lũ chó con
TRƯỜNG SƠN

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013