TRANG MỤC

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

LẠI HỌC LÀM SANG

Có người nói đây là đồng phục 
của học sinh... Vương quốc Anh !

LẠI HỌC LÀM SANG
Ba huynh cộng với một hai thầy
Đồng phục học trò quyết triển khai
Đồ đẹp một đôi đăng ký gấp
Thóc ngon hai tạ tính tiền ngay
Giàu sang quý tộc vang danh mỗ
Túng quẩn nghèo hèn mặc xác ai
Trưởng giả thời nay ôi quá ngán
Làm càn nào biết đúng hay sai
QN


Nhắm mắt làm càn mặc đúng sai
Đói nghèo túng bấn kệ thây ai
Cái ăn còn thiếu chưa xem tới
Áo đẹp đã ham muốn được ngay
Kế hoạch chẳng thông đâu thể triển
Dân tình không thuận làm sao khai
Liệu cơm gắp mắm ông bà dạy
Cạn nghĩ nông suy xấu tiếng thầy
NAM THI

THỜI THẾ
Đôi bên đều lợi phải theo thầy
Có việc âm thầm việc công khai
Nhàn hạ tấm thân no kẻ ác
Nhọc nhằn thể xác đói người ngay
Lương tâm được mất không cần biết
Đạo lý sống còn mặc xác ai 
Thời buổi nhiễu nhương ôi chán quá!
Nhập nhằng tối sáng đúng như sai!...

VƯƠNG QUANG TRUNNG
*****

Ba phụ huynh đại diện 3 làng (chắc loại có máu mặt, của ăn của để) thống nhất cùng trường (chắc là Ban Giám hiệu) đổi đồng phục học sinh của trường coi cho oách. Mỗi bộ trị giá tương đương một tạ thóc. Mỗi học sinh phải cần ít nhất 2 bộ. Một gia đình nếu có 2 con đi học, vị chi phải đóng 4 tạ thóc (tương đương 3.000.000 đồng). Nhiều nhà nông dân nghèo phải méo miệng “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” thì lấy đâu ra bạc mà đóng?
Hới ơi, lại trưởng giả học làm sang!

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013