TRANG MỤC

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

THẦY TÔI


THƯƠNG KÍNH THẦY
Miệt mài lèo lái chuyến đò đầy
Tản lớp mấy lần bom đạn vây

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

CÕI ÂMGiang hồ đồn rằng các khoa học gia giáo sư tiến sĩ của xứ ta thuộc cái gọi là Viện Nghiên cứu gi đó đã công nhận là có một thế giới cõi âm gồm các linh hồn sống (?) ở đó. 

VIÊN PHẤNVIÊN PHẤN