TRANG MỤC

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

YÊU NHẦM


Thiếp lấy chàng thuở mười ba”, câu ca xưa nay đà lỗi nhịp, bởi lẽ nó trái với luật pháp hiện hành! Luật hiện hành không cấm thiếu nữ đương xuân hiến tặng cái ngàn vàng, nhưng ai đó cả gan nhận món quà này mà để lộ ra sẽ bị pháp luật trừng trị tới thân bại danh liệt!