TRANG MỤC

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

TIẾNG SÁO


Khúc sáo ly hương quá não nùng
Nhắc người năm ấy biết còn không
Mai vàng mấy độ xuân chưa thắm
Vẫn mãi bên lòng nỗi nhớ mong
QN