TRANG MỤC

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

TẾT VỚI TỦNG


TẾT VỚI TỦNG
Tết tới ai ai cũng ngược xuôi
Số lo kiếm sống số chơi bời
Chục nghìn cân gạo hàng cao quá
Trăm triệu gốc đào chuyện nhỏ thôi
Rạc cẳng chạy ăn giòng khốn khổ
Vung tiền khoe mẽ giống rồ hơi
Kẻ xơi chẳng hết người lần mãi
Sao lại oái oăm vậy hỡi trời


QN

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

TÁO CHẦU TRỜI


TÁO CHẦU TRỜI
Năm nao ông cũng tót lên trời
Kể lể sự tình khắp mọi nơi
Chuyện nhảm lê thê nghe ngứa ráy
Sớ dài thườn thượt đọc phờ hơi
Cõi trần quá đã đời sung sướng
Xứ thượng ngon lành cảnh thảnh thơi
Trên ấy hả hê bày đại yến
Dưới này sâu mọt nhởn nhơ chơi