TRANG MỤC

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

ĐỜN KHẢY TAI TRÂU


ĐỜN KHẢY TAI TRÂU
Cứ ngỡ đâu bay là giống hiền
Bèn đem lý lẽ để mà khuyên
Chăm lo đồng ruộng đừng ăn bậy
Cần mẫn cày bừa chớ bước xiên
Những tưởng lời ngay thu được lợi
Nào hay ý tốt rước thêm phiền
Uổng công đờn khảy tai trâu điếc
Cẩn thận coi chừng chúng hóa điên

Quang Nam