TRANG MỤC

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

TIẾC GIẤC MƠ GÀ


TIẾC GIẤC MƠ GÀ
(BÀI HỌA)
Thọc gậy bánh xe chi vậy trời
Dân Nam đang sướng nhứt trần đời

TIẾC MẤY ÔNG TÂY


TIẾC MẤY ÔNG TÂY
Ngàn năm tăm tối chỉ than trời
Phúc đức làm sao bỗng đổi đời