TRANG MỤC

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

VỀ VƯỜN CHƯỜNG MẶT CHUỘT


VỀ VƯỜN CHƯỜNG MẶT CHUỘT

Quan ông ra vẻ chốn công đường
Gác kiếm rửa tay mặt chuột chường
Bát ngát đất đai so tợ bá
Huy hoàng dinh thự sánh tầy vương
Tay chân chức lớn sâu nguyên đám
Con cái quyền cao mọt một phường
Trời hỡi mắt đâu không ngó xuống
Có ngày non nước dính tai ương
(QUANG NAM)


Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

SIÊU NGHỀ LẶT CỎ


SIÊU NGHỀ LẶT CỎ
Bắt cọp bẫy hùm được chẳng nhiêu
Thôi về lặt cỏ kiếm tiền tiêu
Quơ tay vài nhát nhàn là thế
Đút túi triệu đô sướng quá nhiều
Mừng dưới lá tươi cùng củ tốt
Lo trên nắng sớm lại mưa chiều
Lộc trời phúc đất luôn ghi tạc
Phần số từ rày hết hẩm hiu
(QN)

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

CÒN MÃI YÊU EM


CÒN MÃI YÊU EM
Bất chợt không gian bỗng lặng tờ
Thẳm sâu tiềm thức tưởng phai mờ
Một tà áo tím bay dìu dịu
Đôi cánh bướm vàng lượn nhởn nhơ
Nhớ quá ngày nao tim đắm đuối
Thương hoài thuở ấy tuổi ngu ngơ
Đêm nay biết có còn đêm nữa
Lại gặp em về giữa giấc mơ
(QUANG NAM)