TRANG MỤC

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

SIÊU NGHỀ LẶT CỎ


SIÊU NGHỀ LẶT CỎ
Bắt cọp bẫy hùm được chẳng nhiêu
Thôi về lặt cỏ kiếm tiền tiêu
Quơ tay vài nhát nhàn là thế
Đút túi triệu đô sướng quá nhiều
Mừng dưới lá tươi cùng củ tốt
Lo trên nắng sớm lại mưa chiều
Lộc trời phúc đất luôn ghi tạc
Phần số từ rày hết hẩm hiu
(QN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét