TRANG MỤC

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

VỀ VƯỜN CHƯỜNG MẶT CHUỘT


VỀ VƯỜN CHƯỜNG MẶT CHUỘT

Quan ông ra vẻ chốn công đường
Gác kiếm rửa tay mặt chuột chường
Bát ngát đất đai so tợ bá
Huy hoàng dinh thự sánh tầy vương
Tay chân chức lớn sâu nguyên đám
Con cái quyền cao mọt một phường
Trời hỡi mắt đâu không ngó xuống
Có ngày non nước dính tai ương
(QUANG NAM)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét