TRANG MỤC

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

HỢP ĐỒNG TÌNH ÁI


HỢP ĐỒNG TÌNH ÁI !
Quy luật rành rành chớ chẳng sai
Đại gia ắt phải đụng chân dài
Hót gờ đủ hạng, cần - là được
Hoa hậu nhiều hàng, muốn - có ngay
Một bản hợp đồng chơi tới bến
Vài năm duyên nợ chốt liền tay
Ngàn vàng xuống giá còn non nửa
Cái ấy thời này rẻ lắm thay!
(QUANG NAM)
---
1.000 lượng vàng = 36 tỉ đồng
“hợp đồng”= 16,5 tỉ đồngThứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

CON ẾCH LEXUS ĐÃ CHẾT


CON ẾCH LEXUS ĐÃ CHẾT
Ai biểu kêu chi vậy ếch ôi
Để cho lão Lữ tóm đầu rồi
Thảm thay cái mạng đôi chai đế
Đau quá tấm thân một dĩa mồi
Ăn vụng sao không chùi sạch mép
Đớp càn chẳng chịu liếm khô môi
Còn bao nhiêu đứa như mày nhỉ
Chúng nó từ rày ngậm miệng thôi
(QUANG NAM)
---
Tục ngữ: “Con ếch chết tại tiếng kêu
Lão Lữ: Lữ Vọng, để chỉ ông câu