TRANG MỤC

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

CON ẾCH LEXUS ĐÃ CHẾT


CON ẾCH LEXUS ĐÃ CHẾT
Ai biểu kêu chi vậy ếch ôi
Để cho lão Lữ tóm đầu rồi
Thảm thay cái mạng đôi chai đế
Đau quá tấm thân một dĩa mồi
Ăn vụng sao không chùi sạch mép
Đớp càn chẳng chịu liếm khô môi
Còn bao nhiêu đứa như mày nhỉ
Chúng nó từ rày ngậm miệng thôi
(QUANG NAM)
---
Tục ngữ: “Con ếch chết tại tiếng kêu
Lão Lữ: Lữ Vọng, để chỉ ông câu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét