TRANG MỤC

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

CÁI GIEN LÃNH ĐẠO


CÁI GIEN LÃNH ĐẠO
Hai chàng trẻ tuổi đấng anh tài
Hào kiệt vốn dòng chớ chẳng sai
Rạng rỡ quan trường khoe chí khí
Huy hoàng dự án mở đường mây
Đánh hơi cực nhạy leo bàn độc
Phản ứng siêu nhanh vọt nước ngoài
Ôi cái gien nòi cao quý tộc
Kiếm về gieo giống đại trà ngay
(Quang Nam)
***
Chàng trẻ tuổi vốn dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung
(Chinh phụ ngâm)
Đường mây rộng thênh thang cử bộ
Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo
(Nguyễn Công Trứ)

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

QUYỀN ĐƯỢC... KHOE HÀNG


QUYỀN ĐƯỢC... KHOE HÀNG
Em đẹp em khoe em có quyền
Hàng em là tuyệt tác thiên nhiên
Đã non thêm mởn vô cùng mướt
Vừa trắng lại mềm cực đỉnh duyên
Nhiều cụ đắm say ca tới tới
Lắm ông mê mẩn tụng liền liền
Từng xăng ti mét ngon lành cả*
Em chả lòng nào giữ của riêng
(QUANG NAM)
----
* "Đẹp tới từng cm"