TRANG MỤC

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

CHÚC TẾT CON GÀ


CHÚC TẾT CON GÀ
Vài ba bữa nữa Tết con gà
Biết chúc gì đây ta chúc ta
Cái xác dẫu đau đừng có xụi
Con tim dù đuối chớ nên già
Rượu chè tí tí cho tươi lại
Thơ thẩn dài dài để trẻ ra
Nới rộng cõi lòng thêm chút xíu
May đâu rước đặng một hai bà
(QUANG NAM)